Op aandringen van de overheid wordt er massaal thuisgewerkt. Voor sommige mensen is dit gesneden koek, maar voor veel anderen is het nieuw.

Niet zomaar thuiswerken

Bovendien werken mensen momenteel niet zomaar thuis: ze werken, midden in een internationale pandemie, vanuit hun huis, vaak met partner en eventuele kinderen om zich heen, terwijl die laatsten ook begeleiding nodig hebben bij het (thuis)onderwijs.

Inzicht in wat goed gaat en wat niet

Om organisaties te helpen een beter zicht te krijgen op welke uitdagingen medewerkers ervaren hebben we de ThuiswerkScan ontwikkeld. De scan levert inzicht op in de uitdagingen van medewerkers aan de hand van vragen als:

  • Kun je je werk vanuit huis doen zoals dat normaal ook gaat?
  • Wat zorgt ervoor dat dit nu beter of slechter gaat dan anders?
  • Wat mis je aan je ‘normale’ werksituatie?
  • Welke digitale middelen gebruik je en hoe tevreden ben je daarover?
  • Wat zou je helpen om (nog) beter digitaal (thuis) te werken?

Meedoen is gratis

Meedoen aan de scan is gratis. Deelnemende organisaties ontvangen alle antwoorden van hun medewerkers, uiteraard anoniem, plus een rapportage met bevindingen en advies. Zo levert ThuiswerkScan heel actuele, maar ook op langere termijn zeer relevante inzichten op.

Door mee te doen, laat u als organisatie bovendien aan uw medewerkers merken dat u begrijpt dat digitaal (thuis)werken niet voor iedereen eenvoudig is, en dat u daarbij wil ondersteunen en eventuele problemen wil oplossen. Medewerkers zullen zich dan ook meer gehoord voelen.

Doe mee

Meedoen met uw team, afdeling of organisatie? Het kost niets! Het enige dat we vragen is dat u een (voor uw organisatie unieke) link verspreidt onder medewerkers. De rest doen wij.