In maart drong de overheid aan om, als dat kan, thuis te werken. In de zomer konden mensen iets vaker naar kantoor terug. Maar het lijkt erop dat werken-op-afstand ook voor de langere termijn gewoner wordt. Voor sommige mensen is dit gesneden koek, maar voor veel anderen is het nog best ingewikkeld.

Inzicht in wat goed gaat en wat niet

Om organisaties te helpen een beter zicht te krijgen op welke uitdagingen medewerkers bij digitaal (thuis)werken, hebben we de ThuiswerkScan ontwikkeld. Deze scan levert inzicht op in de uitdagingen van medewerkers aan de hand van vragen als:

  • Kun je je werk vanuit huis doen zoals dat vroeger ook ging?
  • Wat zorgt ervoor dat dit nu beter of slechter gaat dan eerst?
  • Wat mis je aan je ‘normale’ werksituatie?
  • Welke digitale middelen gebruik je en hoe tevreden ben je daarover?
  • Wat zou je helpen om (nog) beter digitaal (thuis) te werken?

Data én advies

Deelnemende organisaties ontvangen alle antwoorden van hun medewerkers, uiteraard anoniem, plus een rapportage met bevindingen en advies. Zo levert ThuiswerkScan heel actuele, maar ook op langere termijn zeer relevante inzichten op.

Door mee te doen, laat u als organisatie bovendien aan uw medewerkers merken dat u begrijpt dat digitaal (thuis)werken niet voor iedereen eenvoudig is, en dat u daarbij wil ondersteunen en eventuele problemen wil oplossen. Medewerkers zullen zich dan ook meer gehoord voelen.